Misją fundacji Iskra Nadziei jest wspieranie innowacyjnych rozwiązań, które pozytywnie wpływają na społeczeństwo, dbają o ochronę praw człowieka i życia rodzinnego. Fundacja angażuje się w aktywizację i integrację środowiska lokalnego oraz dbałość o rozwój regionu. Dostrzegamy szczególną rolę mediów lokalnych w inicjowaniu i promowaniu postaw obywatelskich, dlatego z determinacją wspieramy publikowanie treści ważnych z punktu widzenia społeczności lokalnej i regionalnej. Fundacja Iskra Nadziei działa aktywnie w obszarze kultury, nauki i sztuki. Z troską wspieramy ochronę przyrody i promujemy zdrowie i zdrowy tryb życia, wolny od uzależnień. Liczymy że nasze działania przyczynią się do rozwiązania palących problemów społecznych oraz wniosą wkład w budowę świadomości obywatelskiej.

Skip to content